ΔιανομείςΓια άλλες χώρες, οι οποίες δεν αναφέρονται στην λίστα, παρακαλώ επικοινωνήστε :
Arconic Wheel and Transportation Products
info.wheels@arconic.com
Τηλέφωνο: +32 11 458460