close
close
close

Arconic online adatvédelmi nyilatkozat

Az Arconic Inc. és leányvállalatai (együttesen „Arconic”, „mi” és „nekünk” neveken is említve) komolyan veszik a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeiket. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat az Arconic.com és más olyan külső Arconic webhelyekre vonatkozik, amelyek hivatkoznak erre a Nyilatkozatra (az „Oldalak”). Ez a nyilatkozat leírja az Oldalakon gyűjtött személyes adatok típusait, azt, ahogyan az információkat felhasználjuk, akikkel azokat megosztjuk, és az Oldalainkat használók rendelkezésére álló választási lehetőségeket az információk felhasználásával kapcsolatban. Ismertetjük a megtett információbiztonsági intézkedéseinket is, és azt, hogy a felhasználók hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatunkat illetően. Az Oldalak közül egyesek a hozzájuk tartozó különleges adatbiztonsági gyakorlatokat is ismertethetnek. Belső vállalati irányelvek és eljárások szabályozzák az Arconic belső hálózatait és rendszereit, valamint az alkalmazottak és más Arconic hálózatot használók személyes adatainak feldolgozási módját.

Mikor gyűjtünk információkat?

Akkor gyűjtünk Önről szóló személyes információkat, ha Ön meglátogatja az egyik létesítményünket, ha hozzáférést kér a hálózatunkhoz és/vagy a számítógépes rendszereinkhez, állást pályáz meg nálunk, vagy valamilyen üzleti viszonyban áll velünk.  Személyes információit az alábbi módszerekkel gyűjtjük:

 • Azoknak az adatoknak a rögzítésével, amelyeket Ön megad nekünk (kommunikáció velünk e-mailen, telefonon vagy a weboldalainkon keresztül);
 • Egyik létesítményünk meglátogatásakor; és/vagy
 • Ha tanácsadóként, ügyfélként, beszállítóként vagy más módon üzleti kapcsolatba lép velünk.
Az általunk gyűjtött információk

Oldalaink felhasználói személyes adataiknak a következő típusait küldhetik meg nekünk:

 • kapcsolattartási adatok (mint név, postai cím, telefonszám és e-mail cím);
 • látogatói információk (mint teljes név, lakcím, e-mail cím, személyes telefonszám, vállalat neve, üzleti kapcsolattartási információk, állampolgárság/U.S. személyi jogállás, állami azonosítószám, biztonsági vizsgálati információk, születési dátum, útlevél és/vagy fénykép);
 • alkalmazotti/tanácsadói információk (pl. név, titulus, részleg, személyes és vállalati cím, fax szám, telefonszám, e-mail cím, W-8BEN űrlap, W-9 űrlap, életrajz munkával kapcsolatos előzményekkel, banki információk számlaszámokkal, üzleti referencia információk a kapcsolatok nevével és kapcsolattartási információival és a munkáltató megnevezésével);
 • belépési adatok az Oldalakra (mint annak a számítógépnek/személyes eszköznek az IP címe, amellyel a hálózatunkhoz szeretne hozzáférni, információ a hozzávetőleges helyről, ahonnan a hálózatunkhoz kíván csatlakozni, továbbá az Ön készülékéről és böngészőjéről szóló információk);
 • egyéb személyes információk, amelyeket a jelenlegi vagy jövőbeli beszállítók és alvállalkozók adtak meg, pl. TAJ-szám, sokszínűséggel kapcsolatos információk (pl. etnikai hovatartozás), szövetségi adó azonosítószám, fogyatékossági állapot, és polgári és büntetőjogi bírósági előzmények;
 • egyéb, álláspályázók részéről megadott személyes információk, olyanok, mint az önéletrajz, munkavállalási engedéllyel kapcsolatos információk, fizetéssel kapcsolatos előzmények, tanulmányi előzmények, biztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos információk, állampolgársági információk és, az USA-beli Arconic állások esetén etnikai hovatartozás, faji és nemi hovatartozás; és
 • egyéb, a felhasználók részéről megadott tartalmakban található személyes információk.
Információk, amelyeket sütik és más hasonló technológiák révén gyűjtünk

Ha az Oldalainkat használják, egyes információkat sütikkel, vagy hasonló technológiákkal, web-szerver naplózással, adatgyűjtő jelekkel és JavaScripttel gyűjthetünk.  Arról szóló további információk megismerése érdekében, hogy hogyan gyűjtjük és használjuk fel ezeket az információkat, nézzék át a(z) Arconic süti nyilatkozat nyilatkozatunkat.

Az Ön személyes adatai felhasználásának jogi alapja

Az Ön személyes adatait csak akkor gyűjtjük, dolgozzuk fel és osztjuk meg, ha meggyőződtünk arról, hogy erre megfelelő jogi alappal rendelkezünk. Ennek a következő okai lehetnek:

 • Ön hozzájárulását adta nekünk a személyes adatai felhasználásához;
 • az, hogy az Ön személyes adatait felhasználjuk kereskedelmi szervezetként jogos érdekünk (pl. ha jogos érdekünk, hogy Önnel kommunikáljunk, az ilyen esetekben mindig megvédjük az Ön személyes információit arányos és az Ön személyes adatvédelmi jogait szem előtt tartó módon, továbbá Önnek jogában áll, hogy a feldolgozás ellen tiltakozzon, ahogyan azt az alábbi „Az Ön jogai és választásai” fejezetben olvashatják);
 • egy szerződés teljesítéséhez, vagy az Önnel kötött szerződés létrehozásához tett lépésekhez szükséges az, hogy felhasználjuk az Ön személyes adatait (pl. ha Ön az egyik tanácsadónk, ügyfelünk vagy beszállítónk); és/vagy 
 • az Ön személyes adatainak részünkről való felhasználása egy jogi vagy szabályozási kötelezettségünknek való megfelelés miatt válik szükségessé, pl. bírósági rendelkezés teljesítése miatt.

Ha többet szeretne megtudni azokról a jogi alapokról, amelyek szerint személyes adatokat dolgozunk fel, lépjen velünk kapcsolatba itt: GDPR@arconic.com.

Feldolgozott személyes adatokA feldolgozás okaJogi indok
A látogatók feldolgozott személyes adatai közé tartoznak: Teljes név, lakcím, e-mail cím, személyes telefonszám, vállalat neve, üzleti kapcsolattartási információk, állampolgárság/U.S. személyi jogállás, állami azonosítószám, létszám, biztonsági vizsgálati információk, születési dátum és/vagy útlevélszám szükségesahhoz, hogy fizikai belépést biztosítsunk Önnek egy Arconic létesítménybe, vagy logikai belépést a hálózatunkba, és/vagy ellenőrizzük a biztonsági ellenőrzés státuszát;Hozzájárulás, a mi jogos érdekeink, vagy egy szerződés teljesítése
Fénykép vagy zárt láncú videó felvételLétesítményi biztonságJogos érdek
Név, személyes és vállalati cím, fax szám, telefonszám, e-mail cím, W-8BEN űrlap, W-9 űrlap, életrajz munkával kapcsolatos előzményekkel, banki információk számlaszámokkal, üzleti referencia információk a kapcsolatok nevével és kapcsolattartási információivalÖnnel folytatott kommunikáció a közöttünk érvényes szerződéses megállapodással összefüggésben; kifizetések lebonyolítása Ön felé; csalás elleni védelem; és/vagy Önnel folytatott, a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kommunikációSzerződés teljesítése, jogos érdekünk
 
Hogyan használjuk fel a gyűjtött információkat?

Az alábbiakra használhatjuk fel a fent ismertetett információkat:

 • termékek és szolgáltatások biztosítása;
 • reklámanyagok küldése Önnek és egyéb kommunikáció;
 • Különleges eseményekkel, programokkal, ajánlatokkal, felmérésekkel és piackutatással kapcsolatos kommunikáció Önnel, és az ezekben történő részvételének lebonyolítása;
 • reagálás az Ön érdeklődésére;
 • álláspályázatok feldolgozása, ide értve a szakképzettség felmérését, információk ellenőrzését, és referenciák és más alkalmazással kapcsolatos ellenőrzések lebonyolítását;
 • a lehetséges beszállítók és alvállalkozók kiértékelése és a velük kialakított viszony kezelése;
 • HR szolgáltatások biztosítása és ügyintézése az Arconic alkalmazottak számára;
 • adatelemzések végrehajtása (ide értve a személyes információk névtelenítését és összesítését);
 • üzletvitelünk működtetése és fejlesztése (ide értve az új termékek és szolgáltatások kifejlesztését; termékeink és szolgáltatásaink erősítését;
 • kommunikációink kezelését; termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációink elemzését; és a könyvelés, auditálás és egyéb belső funkciók végrehajtását);
 • kiberbiztonsági és más biztonsági események, kémkedés, csalás és más törvénytelen cselekmények, reklamációk és egyéb károk elleni védekezés; és
 • Az alkalmazandó jogi követelményeknek, az érvényes iparági elvárásoknak és irányelveknek való megfelelés, azok érvényre juttatása.

Más módokon is felhasználhatjuk az információkat, ezzel kapcsolatban az információgyűjtés idején külön adunk tájékoztatást.

Információk, amelyeket megosztunk

Az Önről gyűjtött személyes információkat nem adjuk el, illetve másképpen sem tárjuk fel, kivéve azt a módot, ami ebben az online Személyes adatvédelmi nyilatkozatban le van írva. Információit az alábbi módon és célokból osztjuk meg:

 1. az Arconicon belül, ha az ilyen felfedés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatásainkat nyújtsuk Önnek, vagy az üzletvitelünkhöz; 
 2. külső felek számára, akik támogatnak bennünket az üzletvitelünkben és szolgáltatásaink nyújtásában. Ezek a külső felek beleegyeztek azoknak a személyes adatoknak a bizalmas kezeléshez tartozó korlátozásokba, amelyeket megosztottunk velük, vagy amelyeket a mi nevünkben ők kizárólag a szerződéses szolgáltatásaink nyújtása céljából gyűjtenek. Ide tartoznak az IT szolgáltatók; és/vagy

Továbbá, felfedhetünk információkat Önről akkor, ha (i) törvényes kötelezettségünk miatt, vagy jogi eljárás miatt kell így tennünk, (ii) törvények betartását biztosító hatóságok kérik, és (iii) ha úgy hisszük, hogy a felfedés pénzügyi veszteség elkerüléséhez szükséges, vagy feltételezett vagy tényleges kémkedés miatt, kiberbiztonsági vagy biztonsági esemény miatt, vagy egyéb csalárd vagy törvénytelen cselekedet kapcsán végzett nyomozáshoz kell. Ahhoz is fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatokat továbbítsunk, ha a vállalat eladja vagy átruházza összes vállalkozását vagy vagyontárgyát (beleértve azt is, ha átszervezés, újrahasznosítás, felszámolás vagy végelszámolás történik).

Személyes információk globális továbbítása

Az Arconic globális alapon működik. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az EU-n kívül lévő országokba továbbíthatjuk, és ott tárolhatjuk (ide értve Kanadát, az Egyesült Államokat, Mexikót, Kínát, Brazíliát, Dél-Koreát, Japánt, Ausztráliát és Oroszországot), amelyek eltérő szintű adatvédelemmel rendelkeznek. Az Arconic megfelelő lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy a személyes információk továbbítása összhangban legyen az alkalmazandó törvényekkel, és megfelelő gondossággal legyen végrehajtva, hogy megóvjuk az Ön személyes adatvédelmi jogait és érdekeit, a továbbítások pedig csak olyan országokra lesznek korlátozva, amelyek arról ismertek, hogy kielégítő szintű jogvédelmet biztosítanak, vagy ahol meggyőződtünk arról, hogy alternatív intézkedéseket tesznek az Ön személyes jogainak védelmében. Ezért: 

 • az Arconicnál gondoskodunk arról, hogy a továbbítások egy megállapodás szerint történjenek az Arconic tagvállalataihoz (csoporton belüli megállapodás), amely minden tagot szerződéssel kötelez arra, hogy a személyes adatokat megfelelő és állandó szintű védelemmel fogadja, akárhova is továbbítjuk azt az Arconicon belül;
 • ha az Ön személyes adatait az Arconicon kívülre, vagy olyan külső félhez továbbítjuk, amely termékeink és szolgáltatásaink biztosításában támogat minket, akkor szerződéses kötelezettséget érünk el a részükről az Ön személyes adatainak védelmére. Ezeknek a biztosítékoknak némelyike elismert hitelesítési rendszer szerint kerül továbbításra, mint pl. az EU - US Adatvédelmi pajzs, az EU-ból az Egyesült Államokba; vagy
 • ha rendvédelmi vagy szabályzó szervektől kapunk információra vonatkozó igényt, a személyes adatok felfedése előtt alaposan kiértékeljük ezeket az igényeket.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség („EEA”) területén tartózkodik, a kielégítő védelem biztosítására meg fogunk felelni az alkalmazandó jogi követelményeknek, a személyes információk térségen kívüli országba történő továbbításakor. Ha személyes információk továbbítása az USA-ba történik, az Arconicot az EU-US Adatvédelmi pajzs keretén belül az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma és az Európai Bizottság hitelesítette személyes információk továbbítására az Európai Gazdasági Térségből az Egyesült Államokba. Az Adatvédelmi pajzs programról további információkhoz juthat, és a hitelesítésünket megtekintheti, ha a következő oldalra látogat: www.privacyshield.gov. További információkért az Adatvédelmi pajzs alapelveiről látogassa meg az Arconic US-EU Adatvédelmi pajzs személyes adatvédelmi nyilatkozatát a következő hivatkozásra kattintva:  https://www.arconic.com/global/en/pdf/Arconic-Privacy-Shield-Privacy-Principles.pdf.

Önnek jogában áll, hogy a GDPR@arconic.com oldalon kapcsolatba lépjen velünk az általunk foganatosított védelmi intézkedésekről szóló további információkért, amely intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelmére tettünk a fentiek szerinti adattovábbítás esetére.

Az Ön jogai és választásai

Bizonyos kivételekkel és néhány esetben, az általunk vállalt feldolgozási tevékenységtől függően, Ön jogokkal rendelkezik a saját személyes adataival kapcsolatban. Kérhetünk Öntől kiegészítő információkat a személyazonossága igazolására és biztonsági okokból, mielőtt a kért személyes adatokat felfedjük Önnek. Ha a törvény megengedi, fenntartjuk a jogunkat arra, hogy díjat számítsunk fel, ha az Ön igénye nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzó.

Jogait úgy gyakorolhatja, ha ezen az oldalon kapcsolatba lép velünk: GDPR@arconic.com. Jogi és egyéb engedélyezési megfontolások alapján minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön igényét azonnal kielégítsük, vagy tájékoztassuk Önt arról, ha további információra van szükségünk kérése teljesítéséhez.  

Lehet, hogy nem mindig tudjuk teljesen kielégíteni az igényét, például akkor, ha a mások felé vállalt bizalmas kezelési kötelezettségünkkel ez ütközik, vagy ha jogi okokból vagyunk kötelesek az igényt eltérő módon kezelni.

A személyes adatokhoz való hozzáférési jog 

Önnek jogában áll azt kérni, hogy a nálunk őrzött saját személyes adatai egy másolatát a rendelkezésére bocsássuk, és szintén jogában áll megismerni az alábbiakat: (a) az Ön személyes adatainak forrása; (b) a feldolgozás célja, jogi alapja és módszerei; (c) az adatkezelő személye; és (d) azok a személyek vagy személyek kategóriái, akik számára a személyes adatok továbbíthatók.

Jog a személyes adatok kiigazítására vagy törlésére 

Önnek jogában áll azt kérni, hogy a pontatlan személyes adatokat kijavítsuk. Kérhetjük, hogy igazolja a személyes adat pontosságát, mielőtt kiigazítanánk.  Azt is kérheti, hogy bizonyos korlátozott körülmények között személyes adatait töröljük, ha:

 • arra a célra, amelyre gyűjtöttük, többé már nem szükséges; vagy
 • Ön visszavonta hozzájárulását (ha az adatfeldolgozás hozzájárulásra lett alapozva), és ha a továbbiakban nem áll fent jogi alap a feldolgozásra; vagy
 • sikeres tiltakozási jog gyakorlása után (lásd a tiltakozási jogot); vagy
 • ha törvénytelenül került feldolgozásra; vagy
 • az Arconicot terhelő jogi kötelezettség teljesítésére.

Nem vagyunk kötelesek kielégíteni személyes adatai törlési igényét, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az alábbi okok miatt szükséges: 

 • jogi kötelezettségek teljesítése miatt; vagy
 • jogi keresetek létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez; vagy
 • szerződés teljesítéséhez.

Az Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozási joga 

Kérheti tőlünk személyes adatai korlátozását, de csak akkor, ha:

 • pontossága vitatott, annak megengedésére, hogy ellenőrizzük a pontosságát; vagy
 • a feldolgozás törvénytelen, de nem szeretné az adatokat töröltetni; vagy
 • arra a célra, amelyre gyűjtve lett, többé már nem szükséges, de még szükségünk van rá, jogi keresetek létrehozásához, gyakorlásához, vagy védelméhez; vagy
 • Ön élt tiltakozási jogával, és a felülíró alapok igazolása sikeres volt.

Személyes adatai használatát folytathatjuk, a korlátozás igénye után, ha:

 • Ön megadta hozzájárulását; vagy
 • jogi keresetek létrehozásához, gyakorlásához, vagy védelméhez; vagy
 • más természetes vagy jogi személyiség jogainak védelmében.

Az Ön személyes adatainak továbbítási joga

Kérheti tőlünk, hogy bocsássuk az Ön rendelkezésére személyes adatait megszerkesztett, gyakran használt, géppel olvasható formátumban, vagy megkérhet arra, hogy egy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk, de minden esetben csak akkor, ha:

 • a feldolgozás az Ön jóváhagyása alapján, vagy az Önnel kötött szerződés alapján történik; és
 • a feldolgozás automatizált módszerrel folyik.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozás joga

Ön tiltakozhat személyes adatai bármilyen feldolgozása ellen, ha az a mi jogos érdekünk alapján történik, ha úgy gondolja, hogy az Ön alapvető jogai és szabadsága fontosabb a mi jogos érdekeinknél.  Ha Ön tiltakozással él, nekünk lehetőségünk van azt bemutatni, hogy kényszerítő jogos érdekünk áll fent, amely felülírja az Ön jogait és szabadságát. 

Tiltakozási jog az ellen, hogy direkt marketing célokra használjuk fel az Ön személyes adatait

Ön igényelheti, hogy megváltoztassuk azt a módszert, ahogyan marketing célokból kapcsolatba lépünk Önnel. Ön kérheti azt, hogy személyes adatait ne továbbítsuk hozzánk nem tartozó külső felek felé direkt marketing céljából, vagy bármely más célból.

Jog arra, hogy másolatot kapjon a joghatóságán kívülre továbbított személyes adatok védelmi intézkedéseiről

Ön jogosan kérhet másolatot, vagy hivatkozást azokra a biztonsági intézkedésekre, amelyekkel az Ön személyes adatait az Európai Unión kívülre továbbították.  Az adattovábbítási megállapodásokat a kereskedelmi feltételek védelmében szerkeszthetjük.

Panaszbenyújtási jog a helyi hatóságokhoz

Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, ahogyan az Ön személyes adatait kezeljük, jogában áll panaszt benyújtani a helyi ellenőrző hatósághoz.  Azt kérjük, hogy próbáljon bármilyen problémát először velünk közösen megoldani, annak ellenére, hogy bármikor kapcsolatba léphet a helyi ellenőrző hatósággal.

Hogyan védjük a személyes információkat?

Biztonság
Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket, irányelveket vezettünk be és tartunk fenn, és eljárásokat dolgoztunk ki az ilyen információk véletlenszerű megsemmisülése, vagy elvesztése ellen, vagy jogtalan felfedés és hozzáférés ellen, az érintett információ természetének megfelelően. Mivel az információ biztonsága jórészt az Ön által a velünk való kommunikációhoz használt számítógép biztonságán, és az Ön részéről a felhasználói azonosítókat és jelszavakat védő intézkedések biztonságán múlik, kérjük, szíveskedjen megfelelő intézkedésekkel védeni ezt az információt. 

Az Ön személyes adatainak tárolása
Addig fogjuk tárolni az Ön személyes adatait, amíg azok ésszerűen szükségesek a gyűjtésük okának céljaihoz, az ebben a nyilatkozatban részletezett módon. Bizonyos körülmények között hosszabb időtartamra is tárolhatjuk az Ön személyes adatait, például akkor, ha jogi, szabályozási, adózási, vagy könyvelési követelmények miatt ez szükséges. 

Különleges körülmények teljesülése esetén a személyes adatait hosszabb időtartamig tárolhatjuk, úgy, hogy megfelelően rögzített adatok álljanak rendelkezésükre bármilyen reklamáció vagy kereset esetére, vagy akkor, ha jogosan feltételezzük, hogy várhatóan bírósági eljárás következik az Ön személyes adataival, vagy eljárásaival kapcsolatban.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében az Oldalaink más webhelyekre mutató hivatkozásokat biztosíthatnak. Ezek a webhelyek tőlünk függetlenül működhetnek. A hivatkozott oldalak saját személyes adatvédelmi nyilatkozattal, vagy irányelvekkel rendelkezhetnek, erősen ajánljuk azok áttekintését. Ha a nem általunk birtokolt, vagy irányított hivatkozott webhelyekről van szó, nem felelünk a webhelyek tartalmaiért, a webhelyek bármilyen használatáért, vagy a webhelyek személyes adatvédelmi gyakorlatáért, annak ellenére, hogy Ön esetleg a mi webhelyünkről érte azt el közvetlenül.

Online Személyes adatvédelmi nyilatkozatunk frissítései

Ezt az online Személyes adatvédelmi nyilatkozatot időről időre előzetes, a személyes információkkal kapcsolatos gyakorlatunkra reakciót kérő értesítés nélkül frissíthetjük. A frissített verziót közzétesszük az Oldalainkon, és a nyilatkozat tetején feltüntetjük, hogy mikor volt legutóbb frissítve.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha a jelen online Személyes adatvédelmi nyilatkozattal bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, vagy ha azt szeretné, hogy az Önről szóló információkat, vagy preferenciákat frissítsük, kérjük, keressen fel írásban bennünket itt:

Arconic Inc.
Címzett: Vállalati Kommunikációs/Adatvédelmi részleg
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
editor@Arconic.com 

Mivel az Arconic széleskörű online üzleti lehetőségeket kínál vevői számára, az Arconic által egy adott üzleti tranzakcióban az Ön kiszolgálásához szükséges információk mennyisége néha esetről esetre változik. A gyűjtött információk mennyiségétől függetlenül a fent felsorolt elvek érvényesek. Bárhol, ahol az Arconic személyes adatokat gyűjt, megtalálható az Arconic adatvédelmi nyilatkozatára mutató hivatkozás. Ha úgy dönt, hogy nem bocsát rendelkezésre bizonyos információkat, például a hitelállapot megerősítéséhez, vagy nem adja meg elérhetőségi adatait, amelyek lehetővé teszik a kért információk megküldését, akkor lehetséges, hogy nem folytathatja kiválasztott üzleti tevékenységét az Arconicnál.

Arconic Privacy Shield Privacy Principles

download [PDF,  282KB]


Arconic online adatvédelmi nyilatkozat

download [PDF,  219KB]


Arconic süti nyilatkozat

download [PDF,  174KB]
Would you like to view this content in another language?
English
close