close
close
close

Jogi Nyilatkozatok


Az Arconic Inc. ("Arconic") és ennek alvállalkozói és fiókvállalatai az Ön informálására, oktatására és az Önnel való kapcsolattartásra tartják fenn ezt a honlapot. Ha másképpen nem jelzett, a bemutatott anyagokat, egyéni, nem kereskedelmi jellegu felhasználásra letöltheti, amennyiben betartja az anyagokban foglalt copyright és más egyedi tulajdonjogi figyelmeztetéseket. Ezen túlmenoen azonban, nem bocsáthatja rendelkezésre, nem változtathatja meg, nem adhatja át, nem használhatja fel újra, nem teheti ismételten közzé, vagy használhatja fel a honlap tartalmát általános vagy kereskedelmi célokra, beleértve az adat, szöveg, kép, audió vagy videó forgalmazást is, az Arconic elozetes, írásos engedélye nélkül. A honlap bizonyos részei a használatra vagy a hozzáférhetoségre vonatkozó, további szigorításokat is tartalmazhatnak. A honlap használata és ennek anyaga a következo feltételekkel, valamint a vonatkozó törvényekkel szabályozott. A honlaphoz való hozzáférés és áttekintés mindezen megállapodások és feltételek teljes elfogadásának értelmében történhet:

 

  1. A honlap teljes anyaga copyright jogokkal védett, amennyiben az másképpen nem indikált. Kizárólag az Arconic elozetes, írásos engedélyével felhasználhatóak a "Megállapodási feltételek"-ben rögzítettek, vagy a honlap szövegezése szerint. Az Arconic nem garantálja, hogy a honlapon szereplo információ vagy grafika nem sérti az Alcoától független, más szervezetek jogait.
  2. A honlap információi technikai pontatlanságokat vagy gépelési hibát tartalmazhatnak. Az információ elozetes bejelentés nélkül változtatható és aktualizálható. Az Arconic alvállalkozói és fiókvállalatai szintén bármikor, bejelentés nélkül alkalmazhatnak javításokat és/vagy változtatásokat a bemutatott termékeikben.
  3. A honlap egészét tekintve " REKLAMÁLÁSNAK HELYE NINCS", NEM GARANTÁLT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETVE, BELEÉRTVE, DE NEM CSAK ERRE SZORÍTKOZVA, A KERESKEDELMI TERMÉKEKKEL JÁRÓ, BELEÉRTETT GARANCIA, BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY KAPCSOLÓDÁS ESETEI IS. NÉMELY TÖRVÉNYKEZÉS NEM ENGEDÉLYEZI A TERMÉKKEL EGYÜTT JÁRÓ GARANCIA KIZÁRÁSÁT, EZÉRT EZEKRE A FENTIEK NEM VONATKOZNAK.
  4. Az Arconic és fiókvállalatai nem vállalnak felelosséget, és nem nyújtanak fedezetet a számítógépében bekövetkezett, vagy bármely más, a honlap hozzáférésének, vagy használatának során, anyag, adat, szöveg, kép, audió vagy videó letöltése közben felmerült, semmilyen kár vagy vírus fertozés esetére sem.
  5. Az Arconic és alvállalatai, valamint fiókvállalatai, (a továbbiakban "Arconic") nem képvisel semmilyen más honlapot, amely ezen keresztül elérheto. Amikor elért egy honlapot, kérjük vegye figyelembe, hogy ez az Alcoától független és az Arconic nem kontrolálhatja annak a honlapnak a tartalmát. Továbbá, a kapcsolódás egy nem Arconic honlaphoz nem indikálja sem azt, hogy az Arconic támogatná vagy elfogadná annak tartalmát, sem egy ilyen honlap használatát. AZ ARCONIC SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOS A FELEK IRÁNYÁBAN A HONLAP, VAGY BÁRMELY MÁS HYPERLINK-KAPCSOLT HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ, SEM KÖZVETETT, SEM KÖZVETLEN, AKÁR SPECIÁLIS, AKÁR ENNEK KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖTT KÁR, ÍGY TEKINTET NÉLKÜL, ELVESZETT PROFIT, ÜZLET MEGSZAKADÁS, PROGRAMOK-, MÁS ADATOK- VAGY MÁS, AZ ADATFELDOLGOZÁS RENDSZERÉBEN ELOFORDULÓ KÁR ESETÉBEN SEM, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ARCONIC KIFEJEZETTEN TISZTÁBAN VAN AZ ILYEN KÁROK ELOFORDULÁSÁNAK LEHETOSÉGÉVEL.
  6. Az Arconic nem kíván bizalmas vagy kizárólagos információt szerezni ezen a honlapon keresztül. Kérjük, figyeljen arra, hogy az Alcoához a honlapon keresztüli kapcsolaton küldött információt NEM kezeljük bizalmasként. Amennyiben az Alcoához ilyen módon küld információt, ez visszavonhatatlan jogot engedélyez az Alcoának ezen anyagok korlátlan, világméretu használatára, kiadására, megjelenítésére, reprodukálására, gyártására, változtatására, módosítására és átadására, továbbá Ön belegyezik abba, hogy az Arconic szabadon rendelkezzen az Ön által így továbbított, bármilyen célból küldött ötletekkel, elméletekkel (know-how) és gyártási technikákkal. Amennyiben bizalmas vagy kizárólagos információt terjeszt az Arconic elé, eloször egy "Nem titkosítási szerzodést" kell aláírnia mielott egy Arconic szakember áttekintené az információt. A Nem titkosítási szerzédés beszerzéséhez írjon a következo címre: IPLD - Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. Ezen a honlapon számos márka, felirat és szervíz jel szerepel, (együttesen "Jelek"). A Jelek az Arconic és mások bejegyzett és nem bejegyzett márkajelei, ill. védjegyei. Amennyiben a jeleket a ¨ követi, azok az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett márkajelzések, a többi Egyesült Államokon belüli márkajelzés. A honlap tartalmából, engedélyezés vagy jogbiztosítás szempontjából a honlapon szereplo jelek bármelyikére vonatkozóan, semmilyen következtetés nem vonható le, az Arconic, vagy hozzá hasonló más, esetleg a jogot birtokló, szervezet írásos engedélye nélkül. A Jelek használatát érinto, bármely kérdéssel, még ha ez csak arra vonatkozna, hogy egy név valóban márkanév-e, kérjük használja a email címet.
Would you like to view this content in another language?
English
close