Alcoa Fleet Service Center

Vær oppmerksom på at det er en ny prosedyre på plass. Du kan ta kontakt med det nye hjulet returprosessen her.

Når dette skjemaet fylles ut for en flåte, vennligst også oppgi flåtekontaktinformasjon. Forespørsler uten flåteinformasjon vil ikke bli behandlet. Felt med * er obligatiorisk:
Bemerkning 1: Hvis en Dura-Bright®-felg viser lufttap og/eller hårtynne sprekker, velg fra ytelsesrelaterte tilstander.
Bemerkning 2: Etter å ha fylt i returskjemaet vil du motta en e-post fra oss innen én virkedag og en e-post fra DHL innen fem virkedager dersom forespørselen godkjennes. E-posten fra DHL vil inneholde forventet hentedato og et ferdigutfylt fraktbrev. Dersom du ikke mottar e-poster fra oss, kan det være at sikkerhetsinnstillingene dine (søppelpostfilteret) stopper e-poster fra Alcoa og DHL. Vi ber deg kontrollere andre mapper enn innboksen for å se om e-postene fra oss har havnet der, f.eks mapper som søppelpost, slettet og mappen for ukjente avsendere. Dersom du fremdeles ikke finner e-postene fra oss, ta kontakt med IT-ansvarlig eller din tekniske leverandør for hjelp.

Kontaktinformasjon flåte
*Firmanavn flåte

Firmaadresse flåte
*Adresselinje 1

Adresselinje 2

Adresselinje 3

*Postnr.

*Sted

*Land

*Hr/Fr

*Fornavn

*Etternavn

Avdeling

*E-post

*Telefon


Hente- og leveringsadresse
*Samme som kontaktinformasjon flåte ?
Antall lastebiler

Antall trailere

Aktivitetsområder


Felginformasjon
Hvis en Dura-Bright®-felg viser lufttap og/eller hårtynne sprekker,
velg fra ytelsesrelaterte tilstander.
*Undersøkelsesområde

  
*Dersom annet er valgt, vennligst legg inn en beskrivelse

*DELENR.

  
*Serienummer
(######/## - ########)

  
*Datomerking (mm/dd/åå)

  
*Har felgen vært utsatt for ulykke?


Felgposisjon
*Lastebil/Trailer

  *Aksel

*Venstre/Høyre

  *Innside/Utside


Merk: du vil motta en bekreftelse på e-post når dette skjemaet er sendt. Dersom din forespørsel omfatter Alcoa Dura-Bright® felger (delenummer etterfulgt av DB), vennligst svar på e-posten og legg ved bilder som viser returårsak. Dura-Bright®-forespørsler uten bilder vil ikke bli behandlet.

Din forespørsel vil bli behandlet i samsvar med garantivilkår og bruksbegrensninger som beskrevet i Alcoa servicehåndbok, som er tilgjengelig her.


*Merk av boksen for å godta personvernerklæringen vår.
Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker jeg herved til overføring og lagring av alle gitte persondata, til Arconic Köfem Ltd, deres internasjonale samarbeidspartnere og deres autoriserte tredjeparts leverandører eller agenter (Arconic), og jeg samtykker i behandling av denne informasjonen i den hensikt å: behandle denne klagen, utstedelse av informasjon om Arconic produkter og tjenester per nyhetsbrev, post, telefon, elektronisk kommunikasjon, samt ethvert annet formål som kan forbedre kundeforholdet jeg har med Arconic og deres produkter og tjenester (heretter Formålet). Arconic skal bruke den gitte informasjon kun for Formålet og skal lagre informasjon så lenge det strengt tatt er nødvendig, for å være i stand til å oppfylle Formålet. Jeg bekrefter at jeg er fullt informert om begrunnelse for behandling av min personlige informasjon, og at jeg er klar over mine rettigheter vedrørende sådan informasjon og gjeldende lovverk. Dersom jeg på et tidspunkt bestemmer meg for å trekke tilbake mitt samtykke som gitt ovenfor, skal jeg kontakte Arconic for å informere dem om min avgjørelse. Jeg forbeholder meg også retten til at enhver uriktig lagret informasjon korrigeres av Arconic.

Your registration will only be submitted if you check the below security box. Next you will receive a question to select images. Please follow the instructions and complete the questionnaire. Otherwise your wheel registration will not be confirmed.


*Må utfylles