close
close
close

Juridiske merknader


Arconic Inc. ("Arconic") og våre datterselskaper og partnere tilbyr dette nettstedet for informasjon, utdanning og kommunikasjon. Dersom ikke annet spesifiseres, kan du laste ned materiale fra dette nettstedet til ikke-kommersiell personlig bruk, så lenge du ikke sletter bemerkninger om opphavsrett og annen eiendomsinformasjon fra materialet. Det er ikke tillatt å distribuere, modifisere, oversende, gjenbruke, bruke eller plassere innhold fra dette nettstedet på et annet nettsted til offentlig eller kommersiell bruk, inkludert data, tekst, bilder, lyd eller video, uten forutgående, skriftlig tillatelse fra Arconic. Visse deler av dette nettstedet kan inneholde ytterligere restriksjoner for bruk eller adgang. Bruk av dette nettstedet og adgang til materiale på nettstedet er underlagt følgende betingelser, samt alle gjeldende lovverk. Når du går inn på nettstedet aksepterer du disse betingelsene:

 

  1. Dersom ikke annet oppgis er alle materialer på dette nettstedet beskyttet av opphavsretten. Materialene kan bare brukes med forutgående, skriftlig tillatelse av Arconic, som spesifisert i disse betingelser, eller i teksten på nettstedet. Arconic garanterer ikke at din bruk av informasjon eller grafikk fra dette nettstedet ikke krenker rettighetene til tredjeparter som ikke er forbundet med Arconic.
  2. Informasjon på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen kan endres eller oppdateres uten varsel. Arconic eller våre datterselskaper og partnere kan også når som helst og uten varsel foreta forbedringer og/eller endringer i produkter som beskrives her.
  3. All informasjon på dette nettstedet leveres "SOM DET ER" UTEN NOEN GARANTI, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL ELLER KRENKELSER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DETTE GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG.
  4. Arconic og våre partnere aksepterer ikke ansvar, og kan ikke holdes ansvarlige for, skader på eller viruser som kan infisere ditt datautstyr eller annen utstyr på grunn av din adgang til, bruk av, eller gjennomgang av dette nettstedet, eller nedlasting av materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet.
  5. Arconic og våre datterselskaper og partnere ("Arconic") aksepterer ikke ansvar for noe annet nettsted du kan få adgang til fra dette nettstedet. Når du åpner et nettsted, bør du være klar på at det er uavhengig fra Arconic, og at Arconic ikke har kontroll over innholdet på det aktuelle nettstedet. Videre er en link til et ikke-Arconic nettsted ikke noen indikasjon på at Arconic gir sin tilslutning til eller aksepterer ansvar for innholdet på, eller bruk av nettstedet. ARCONIC AKSEPTERER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL, ELLER ANNEN KONSEKVENSMESSIGE SKADE AV NOEN ART PÅ GRUNN AV BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER AV ET ANNET HYPERLINKET NETTSTEDET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV PROFITT, VIRKSOMHETSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANNEN DATA FRA DITT INFORMASJONSBEHANDLINGSSYSTEM ELLER ANNET, SELV OM ARCONIC MOTTAR INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
  6. Arconic ønsker ikke å motta konfidensiell eller eiendomsbeskyttet informasjon fra deg via dette nettstedet. Du gjøres oppmerksom på at informasjon eller materialer som sendes til Arconic via en link på dette nettstedet vil anses for å IKKE være konfidensiell. Ved å sende Arconic informasjon eller materiale fra dette nettstedet gir du Arconic en ubegrenset, verdensomspennende lisens til å bruke, distribuere, vise, reprodusere, utføre, modifisere eller overføre slikt materiale eller informasjon, og du samtykker også i at Arconic fritt kan bruke ideer, konsepter, evner og teknikker du sender oss til et hvilket som helst formål. Ønsker du å sende konfidensiell eller eiendomsbeskyttet informasjon til Arconic, må du først underskrive en Non-confidentiality (ikke-konfidensialitet) avtale før informasjonen vises til en teknisk person i Arconic. For å skaffe en Non-confidentiality (ikke-konfidensialitet) avtale, kontakt IPLD-Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. På dette nettstedet finner du flere varemerker, logoer og servicemerker ("merker"). Disse merkene er registrerte og uregistrerte varemerker tilhørende Arconic og andre. Varemerker som følges av ¨ er registrerte varemerker i USA. Alle andre er varemerker i USA. Ingenting på dette nettstedet bør tas som lisens eller rett til å bruke merker vist på nettstedet uten skriftlig tillatelse av Arconic eller en tredjepart som eier det viste merket. Spørsmål vedrørende bruk av merker eller om et navn er et varemerke tilhørende Arconic kan sendes til følgende epost-adresse: .
Would you like to view this content in another language?
English
close