Fyll inn din E-post adresse for ikke å abonnere på vårt nyhetsblad.
*E-post


*Merk av boksen for å godta personvernerklæringen vår.
Ved å innlevere denne anmodningen samtykker jeg herved til overføre mine personlige data ovenfor til Arconic, Inc. og alle kontrollerte enheter i USA og andre steder, og til deres autoriserte tredjepartsleverandører eller agenter, og til behandlingen av slike data for å svare på min anmodning. Arconic skal utelukkende bruke de oppgitte opplysningene i den hensikt å besvare forespørselen, og skal lagre opplysningene så lenge som det strengt tatt er nødvendig for å kunne fullføre behandlingen av forespørselen. Jeg bekrefter at jeg er fullt informert om årsakene til behandlingen og overføringen av de personlige opplysningene mine og jeg er klar over alle rettighetene mine vedrørende slike personlige opplysninger og alle gjeldende lover. Hvis jeg på noe tidspunkt heretter bestemmer meg for å trekke tilbake samtykket jeg ga ovenfor, skal jeg kontakte Arconic for å informere dem om denne beslutningen. Jeg har også rett til å få rettet enhver uriktig opplysning som Arconic måtte ha lagret.*Må utfylles