Felgi Dura-Bright® 


Gwarancja

Felgi z powłoką Dura-Bright® objęte są gwarancją na:

 

• Korozję nitkową (linie podobne do robaczków lub włosów, zazwyczaj koloru mlecznego, występujące pod powłoką ochronną i powstałe w wyniku uszkodzeń obróbki, takich jak zadrapania lub uszkodzenia spowodowane mocowaniem sprzętu lub wyrównywaniem wag);
• Pęcherze powłoki w wyniku utraty przyczepności do powierzchni felgi;
• Zdzierania się obróbki powierzchni w wyniku uszkodzeń fizycznych;

 

W trakcie eksploatacji, felgi Dura-Bright® mogą ulec zadrapaniom lub uszkodzeniom powodowanym przez żwir na drogach i/lub uszkodzeniom mechanicznym. Jeżeli zadrapania lub inne uszkodzenia spowodują, że aluminium będzie widoczne spod powłoki Dura-Bright®, te fragmenty metalu mogą oczywiście ulegać utlenieniu, ale tworzenie się korozji będzie ograniczone tylko do widocznego fragmentu metalu i nie będzie rozwijać się dalej pod powłoką Dura-Bright®. Należy przestrzegać normalnych instrukcji dotyczących mycia i czyszczenia.

 

Strefa mocowania może ulec porysowaniu lub przebarwieniom, w miejscach styku felgi z inną felgą, piastą lub bębnem. Podobnie zadrapania mogą być powodowane przez kontakt powłoki z nakrętkami felgi, osłonami nakrętek lub kołpakami.

 

Jeżeli w okresie objętym gwarancją wystąpi korozja, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych powyżej, Alcoa Wheels wymieni każdą felgę wykazującą taki rodzaj korozji, z wyjątkiem felg:


• które zostały poddane działania żrących środków czyszczących, żrących związków chemicznych lub ostrych narzędzi;
• które nie były regularnie konserwowane lub na których nagromadzony został pył hamulcowy;
• które uległy korozji w wyniku uszkodzeń mechanicznych;
• które uległy korozji i / lub przebarwieniu w wyniku stykania się z inną felgą, piastą, bębnem, nakrętkami felgi, osłonami nakrętek lub kołpakami.