Wpisz adres e-mail, aby zakończyć subskrypcję newslettera.
*Adres e-mail


*Zaznacz pole, aby zaakceptować naszą umowę o poufności
Składając ten wniosek, wyrażam zgodę na przesłanie podanych powyżej moich danych osobowych do firmy Arconic Inc i wszystkich kontrolowanych przez nią firm w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach oraz do wykonawców lub agentów strony trzeciej, a także na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na mój wniosek. Arconic wykorzysta otrzymane informacje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek i zachowa je tak długo, jak to będzie konieczne, aby móc go wypełnić. Potwierdzam, że zostałem/-am w pełni poinformowany/-a o przyczynach przetwarzania i przesłania moich danych osobowych i jestem świadomy/-a wszystkich swoich praw, dotyczących takich danych osobowych i wszystkich przysługujących praw. Jeśli kiedykolwiek później postanowię wycofać swoją powyższą zgodę, skontaktuję się z firmą Arconic, aby poinformować ją o tej decyzji. Mam również prawo do korygowania wszelkich błędnych informacji przechowywanych przez firmę Arconic.*Wymagane