Prywatność

Firma Arconic Inc. („Arconic”) jest zaangażowana w ochronę Państwa prywatności w Internecie. Poniżej znajdują się informacje na temat postępowania z danymi osobowymi.
 
Firma Arconic może okresowo modyfikować politykę prywatności, aby uwzględnić zmiany zachodzące w firmie lub zapewnić lepszą obsługę klientów. Firma dołoży wszelkich starań, aby informować o takich zmianach, np. zamieszczając je w tej witrynie internetowej. Aby zapoznać się z wszelkimi zmianami, należy regularnie przeglądać jej zawartość. Data ostatniej aktualizacji polityki znajduje się u dołu dokumentu. Użytkowników wiąże wówczas obowiązująca wersja tej polityki prywatności.
 
Firma Arconic chroni Państwa prywatność w witrynie arconic.com, stosując poniższe podstawowe zasady:
 
 1. Firma Arconic informuje osoby zainteresowane o fakcie gromadzenia danych osobowych oraz informacji o preferencjach i oczekiwaniach, a także wyjaśnia, w jaki sposób informacje te zostaną użyte.
 2. Osoby te mają zawsze możliwość wyboru, czy chcą udostępnić te informacje. Decyzja o nieudostępnieniu określonych informacji, na przykład umożliwiających potwierdzenie zdolności kredytowej, może uniemożliwić realizację wybranych transakcji z firmą Arconic.
 3. Wszelkie zgromadzone dane zostaną zabezpieczone i nie będą udostępniane stronom trzecim bez uprzedniej zgody na ich udostępnienie. Mimo to, firma Arconic może ujawnić dane osobowe, jeśli uzna to za konieczne w celu wypełnienia nakazu sądowego, wezwania, wniosków lub egzekucji administracyjnych, a także stronie trzeciej, która stanie się właścicielem firmy Arconic w drodze przejęcia, fuzji, sprzedaży udziałów, itp. Informacje mogą być udostępniane i przesyłane do filii, oddziałów lub usługodawców firmy Arconic wyłącznie na Państwa prośbę. Stosujemy zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym lub niewłaściwym dostępem. Udostępniamy Państwa dane osobom, które muszą je znać, aby móc obsłużyć Państwa zapytanie.
 4. Podawane nam dane osobowe podczas zawierania transakcji przy użyciu karty kredytowej są chronione w Internecie 18-bitową technologią SSL (Secure Sockets Layer). Państwa dane osobowe i informacje o karcie kredytowej, wpisane w którejkolwiek z naszych witryn internetowych, są szyfrowane i wysyłane bezpośrednio do komputera kart kredytowych w celu weryfikacji i przetworzenia. Informacje o karcie kredytowej należy podawać nam przy każdej transakcji zawieranej z jej użyciem, ponieważ firma Arconic nie otrzymuje, ani nie przechowuje tych informacji.
 5. Jeśli dane osobowe są przechowywane po obsłudze zapytania, firma Arconic wprowadzi procedurę zmiany lub usunięcia takich informacji. Aby zaktualizować lub usunąć swoje dane, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem. Należy koniecznie podać swoje nazwisko i wyraźne instrukcje dotyczące jakichkolwiek zmian danych osobowych, oraz czy mamy usunąć je z naszej bazy danych. W razie decyzji o usunięciu swoich danych osobowych z naszej bazy danych, zachowamy wpis o tych danych oraz żądanie ich usunięcia jako dowód przestrzegania przez nas tej polityki prywatności.
 6. Witryna internetowa firmy Arconic może zawierać łącza do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, bezpieczeństwo, ani stosowaną przez nie ochronę prywatności. Przejście do innej witryny będzie poprzedzone komunikatem.
 7. Przeważnie można odwiedzać tę witrynę internetową, nie podając żadnych danych osobowych. Nasze serwery internetowe nie gromadzą adresów e-mail, chyba że je od Państwa otrzymamy. Gromadzimy nazwy domen, które się z nami łączą. Te dane są zbiorowo wykorzystywane do analizy wyświetlanych stron, ilości czasu spędzonego w witrynie i liczby odwiedzin. Używamy tych informacji do poprawy zawartości naszej witryny.
 8. Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zabiegamy, ani nie zachęcamy do przekazywania informacji od lub o dzieciach.
 9. Zagraniczni goście witryny firmy Arconic powinni wiedzieć, że dane osobowe mogą być przesyłane do komputerów w Stanach Zjednoczonych lub innych miejscach, w celu obsługi Państwa zapytania.
 10. W razie pytań lub uwag na temat powyższej polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres:

  Arconic.com Editor
  201 Isabella Street
  Pittsburgh, PA 15212
  (412) 553-2769
  editor@arconic.com
 
Ponieważ firma Arconic oferuje swoim klientom szeroki zakres usług biznesowych przez Internet, ilość informacji wymaganych do obsłużenia określonej transakcji biznesowej może się różnić. Niezależnie od ilości zebranych informacji, obowiązują wymienione wyżej zasady. Zawsze, gdy firma Arconic gromadzi dane osobowe, znajdą Państwo łącze do jej polityki prywatności. Decyzja o nieudostępnieniu określonych informacji, na przykład umożliwiających potwierdzenie zdolności kredytowej lub danych kontaktowych, wymaganych do wysłania odpowiedzi, może uniemożliwić realizację wybranych transakcji z firmą Arconic.

Korzystanie z plików cookies

W ramach doskonalenia naszej witryny, korzystamy z plików cookies pozwalających na rejestrację odwiedzin. Plik cookie to niewielka ilość informacji przekazywanych do przeglądarki przez serwer internetowy, które mogą być odczytywane wyłącznie przez przekazujący je serwer. Informacje te nie identyfikują Państwa, pozwalając zachować anonimowość, o ile oczywiście nie udostępnili Państwo swoich danych osobowych firmie Arconic. Instrukcje wyłączania funkcji akceptacji plików cookies znajdują się w programie przeglądarki.