close
close
close

Aspecte legale


Arconic Inc. (“Arconic”), sucursalele şi asociaţii acesteia au creat acest site web în scopuri informative, educative şi de comunicare. În cazul în care nu este indicat altfel, puteţi descărca materialele prezente pe acest site, în scopuri necomerciale şi numai pentru uz personal, cu condiţia de a lua cunoştinţă de toate drepturile de autor şi alţi termeni de proprietate conţinuţi de respectivele materiale. De asemenea, nu puteţi distribui, modifica, transmite, reutiliza, retransmite sau utiliza conţinutul  acestui site web în scopuri publice sau comerciale, inclusiv date, texte, imagini, materiale audio sau video fără consimţământul prealabil, acordat în scris, al Arconic. Anumite secţiuni ale acestui site pot conţine restricţii suplimentare cu privire la utilizare sau acces. Utilizarea acestui site web şi accesul la materialele conţinute de acesta intră sub incidenţa termenilor şi condiţiilor următoare, precum şi a legislaţiei în vigoare. Accesul dv. la site şi vizitarea acestuia implică acceptarea  necondiţionată de către dv. a următorilor termeni şi condiţii:

 

  1. Cu excepţia cazului în care nu se menţionează altfel, toate materialele prezente pe acest site sunt protejate de legea drepturilor de autor. Acestea pot fi utilizate numai cu consimţământul prealabil al Arconic, acordat în scris, prezentat în aceşti Termeni şi Condiţii, sau în textul acestui site. Arconic nu garantează că utilizarea de către dv. a informaţiilor sau a materialelor grafice prezentate pe acest site nu se va constitui într-o încălcare a drepturilor unor terţe părţi, care nu au legătură cu Arconic.
  2. Informaţiile prezente pe acest site web pot conţine inexactităţi de ordin tehnic sau erori tipografice. Informaţiile pot fi modificate sau actualizate fără notificare prealabilă. Arconic, sucursalele şi asociaţii săi îşi rezervă dreptul de a aduce îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor descrise cu ajutorul acestor informaţii în orice moment, fără obligaţia de a notifica aceasta.
  3. Toate informaţiile conţinute de prezentul site vă sunt puse la dispoziţie “CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI GARANŢII DE ORICE FEL, FIE ACESTEA EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, ÎNSĂ FĂRĂ LIMITARE LA ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE ÎNTR-UN ANUME SCOP SAU NEÎNCĂLCARE. ANUMITE JURISDICŢII  NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, DECI EXISTĂ POSIBILITATEA CA DECLARAŢIA DE MAI SUS DE DECLINARE A RESPONSABILITĂŢII SĂ NU SE APLICE CAZULUI DV.
  4. Arconic şi asociaţii săi îşi declină orice responsabilitate şi nu vor purta nici o răspundere pentru orice pagubă sau viruşi care ar putea să vă afecteze computerul sau alte bunuri în urma accesului, utilizării sau vizitării acestui site, precum şi în urma descărcării de materiale, date, texte, imagini, materiale video sau audio conţinute de acesta.
  5. Arconic şi filialele şi asociaţii săi (numită în continuare “Arconic”) nu garantează pentru orice alt site pe care l-aţi putea accesa prin intermediul site-ului de faţă. Atunci când accesaţi un site, vă rugăm să înţelegeţi faptul că acesta există independent de Arconic, şi că Arconic nu are nici un control asupra conţinutului site-ului respectiv. De asemenea, un link către un site, altul decât site-ul Arconic, nu indică faptul că Arconic îşi asumă sau acceptă orice responsabilitate pentru conţinutul sau utilizarea unui astfel de site. ÎN NICI UN CAZ ARCONIC NU VA FI RESPONSABILĂ, FAŢĂ DE NICI O PARTE IMPLICATĂ, SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU SECUNDARE PENTRU ORICE UTILIZARE A ACESTUI SITE, SAU PENTRU UTILIZAREA ORICĂRUI ALT SITE CU CARE SE REALIZEAZĂ LEGĂTURA PRIN HYPERLINK, INCLUZÂND, ÎNSĂ FĂRĂ LIMITARE LA ACESTEA, ORICE FEL DE PIERDERI DE PROFITURI, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DV. DE PROCESARE A INFORMAŢIILOR, CHIAR DACĂ ARCONIC A FOST ANUNŢATĂ EXPRES DE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
  6. Arconic nu doreşte să primească de la dv. informaţii confidenţiale sau asupra cărora aveţi drepturi de proprietate, prin intermediul acestui site. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de faptul că orice informaţie sau material trimise către Arconic prin intermediul oricărui link pus la dispoziţie de acest site NU va avea caracter confidenţial. Trimiţând către Arconic astfel de materiale sau informaţii, autorizaţi irevocabil Arconic să utilizeze, distribuie, prezinte, reproducă, execute şi să transmită acele materiale sau informaţii, şi de asemenea sunteţi de acord cu faptul că Arconic are libertatea de a utiliza orice idei, concepte, cunoştinţe sau tehnici pe care ni le trimiteţi în orice scopuri.  Dacă doriţi ca informaţiile dv. confidenţiale sau asupra cărora aveţi drepturi de proprietate să fie luate în considerare de Arconic, trebuie mai întâi să semnaţi un Contract de Non-confidenţialitate, înainte ca informaţiile să fie analizate de personalul tehnic al Arconic. Pentru a obţine un contract de Non-confidenţialitate, scrieţi la IPLD - Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. Pe acest site veţi întâlni un număr de mărci înregistrate, logouri şi mărci de servicii (numite colectiv “Mărcile”). Acestea sunt mărci înregistrate sau nu ale Arconic sau ale altor firme. Acele mărci înregistrate urmate de  ¨ sunt mărci înregistrate în Statele Unite; celelalte sunt mărci depuse in Statele Unite. Nici o informaţie conţinută de acest site nu trebuie interpretată ca o acordare de licenţă sau drept de utilizare a vreunei astfel de Mărci prezentate pe site, fără consimţământul scris al Arconic sau al unei terţe părţi care ar putea fi proprietara Mărcilor prezentate. Orice întrebări referitoare la utilizarea Mărcilor sau la faptul că numele respectiv este marcă înregistrată Arconic vor fi adresată la adresa e-mail: .
Would you like to view this content in another language?
English
close