Kontakt

Všetky doplňujúce informácie nájdete v časti kontaktujte nás.

Ak chcete nájsť miesto vo vašej oblasti, kde môžete získať disky Alcoa, kontaktujte jedného z našich distribútorov vo vašej blízkosti.
PDF súbor (84. KB)

Prezeranie dokumentov v PDF formáte vyžaduje program Adobe Acrobat Reader, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie na webovej stránke Adobe.