Fleet Service Center

 

Fleet Service Center spoločnosti Alcoa je iniciatívou spoločnosti Alcoa Wheel Products Europe zameranou na vozidlové parky a majiteľov prevádzkovateľov. Toto stredisko zabezpečuje priamy servis a poskytuje pomoc vozidlovým parkom s technickou a popredajnou podporou.

 

Na stredisko sa môžete obrátiť, ak potrebujete:

  • technickú a popredajnú podporu,
  • údržbu a čistenie kolies Alcoa,
  • informácie o súvisiacich produktoch a príslušenstve značky Alcoa.

Kolesá, ktoré je potrebné prekontrolovať alebo boli stiahnuté z prevádzky, môžete nahlásiť prostredníctvom Formulára vrátenia kolies. Z dôvodu platnej následnej kontroly je potrebné vyplniť všetky požadované podrobné informácie a zaslať ich na adresu Fleet Service Center.

 

Ďalšie informácie môžete prevziať z časti obsahujúcej technické informácie.

Paal location

Kontaktné údaje

 

Slovensko

0036 22 53 18 41