close
close
close

Rattsligt


Arconic Inc. ("Arconic") och våra dotterbolag och partner underhåller den här webbplatsen för information, utbildning och kommunikation. Om inte annat anges kan du ladda ner det material som visas på den här webbplatsen för icke kommersiellt eget bruk, förutsatt att du även bibehåller alla copyright och andra upphovsrättsnoteringar som materialet innehåller. Det är inte tillåtet att distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda innehåll från den här webbplatsen för allmänt eller kommersiellt bruk, inkluderat all data, text, bilder, ljud eller video utan skriftligt tillstånd från Arconic. Vissa av den här webbplatsens sektioner kan innehålla ytterligare restriktioner gällande användning eller tillgång. Användandet av den här webbplatsen och tillgången till det material den innehåller lyder under följande villkor samt alla tillämpliga lagar. När du går in på webbplatsen accepterar du till fullo dessa villkor:

 

  1. Där inte annat anges är allt material på den här webbplatsen skyddat av copyright. Det kan endast användas med i förväg skriftlig tillåtelse från Arconic som framgår av villkor eller webbplatsens text. Arconic garanterar inte att din användning av information eller grafik som visas på webbplatsen inte kränker rättigheter hos tredje part som inte är relaterade till Arconic.
  2. Informationen på den här webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Arconic eller våra dotterbolag och partners kan även när som helst utföra förbättringar och/eller ändringar på de produkter som beskrivs i denna information utan föregående meddelande.
  3. Allt på den här webbplatsen levereras "SOM DET ÄR" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE FÖRSÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER KRÄNKNING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ DET KAN HÄNDA ATT DEMENTIN OVAN INTE GÄLLER FÖR DIG.
  4. Arconic och våra partners accepterar inget ansvar för, och skall inte hållas ansvariga för, skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av ditt besök på eller användande av denna webbplats eller på grund av att du laddat ner något material, data, text, bilder, video eller ljud från den.
  5. Arconic och våra dotterbolag och partners (här kallade "Arconic") accepterar inget som helst ansvar för någon annan webbplats som du kan besöka via denna. När du besöker en webbplats skall du förstå att den är oberoende från Arconic och att Arconic inte har någon som helst kontroll över den webbplatsens innehåll. Dessutom innebär en länk till en annan webbplats inte att Arconic godkänner eller accepterar något ansvar för en sådan webbplats innehåll eller användning. ARCONIC ACCEPTERAR INTE PÅ NÅGRA VILLKOR ANSVAR MOT NÅGON FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER NÅGRA SOM HELST ANDRA FÖLJDSKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER ANNA HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, ALLA FÖRLUSTER AV INKOMST, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER ANNAN DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM ARCONIC ÄR UTTRYCKLIGEN VARNAD FÖR FÖREKOMSTEN AV SÅDANA SKADOR.
  6. Arconic vill inte ta emot konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information från dig via den här webbplatsen. Notera att all information och allt material som skickas till Arconic via någon länk på den här webbplatsen kommer att behandlas som ICKE konfidentiellt. Genom att skicka någon form av information eller material till Arconic, ger du oåterkalleligen Arconic en obegränsad, global användarlicens att använda, distribuera, reproducera, utföra, modifiera och överföra detta material eller denna information och du accepterar även att Arconic fritt får använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som du skickar till oss till vilket som helst ändamål. Om du vill skicka din konfidentiella eller upphovsrättsskyddade information till Arconic, skall du först skriva under ett avtal gällande icke-konfidentialitet innan informationen granskas av en tekniker hos Arconic. För att anskaffa ett avtal gällande icke-konfidentialitet, skall du skriva till IPLD - Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069, USA.
  7. På den här webbplatsen finner du ett antal varumärken, logotyper och servicemärken (kallas gemensamt "märken"). Dessa märken är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Arconic och andra. De varumärken som åtföljs av ¨ är registrerade varumärken i USA. Alla andra är varumärken i USA. Inget innehåll på den här webbplatsen skall tolkas som beviljande av någon licens eller rätt att använda något sådant märke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Arconic eller tredje part som kan äga det märke som visas. Alla frågor rörande användandet av märken eller om ett namn är ett varumärke som tillhör Arconic skall skickas till e-postadressen: .
Would you like to view this content in another language?
English
close