Om du vill information om Alcoa Wheels smidda aluminiumfälgar, kontakta oss.

 

De starkaste fälgarna

 

 


 

Hur kan smidd aluminium vara så starkt ?

Smidnings procesen gör att aluminiumets korniga struktur rätas ut till att följa fälgens form. Detta ger fälgen en makalös styrka som medför att fälgarna klarar de mest krävande testerna hos TUV, JWL-T och LBF. Detta gör att vi kan ge 5 års garanti mot material och fabrikationsfel- oavsett körsträcka.

 


 

Test som bevisar styrkan
Den smidda Alcoa Wheels fälgen (till höger) klarar en belastning på 71 200 kg innan den deformeras med 5 cm, medan stålfälgen deformeras lika mycket redan vid 13600 kg. Alcoa Wheels fälgen är med andra ord mer än fem gånger så stark!
 
Stöttest
Vid det japanska JWL-testet, som efterliknar vad som händer när en lastbil kör mot en hög trottoarkant i en hastighet av 50 km/tim, släpps en vikt på 910 kg över det kompletta hjulet. Testet utförs enligt de japanska normerna ( CHIGI-15III ) vid Alcoas tekniska center i Pittsburg, USA. Testet orsakar en kraftig deformering av stålfälgar och innebär att gjutna aluminiumfälgar brister, medan Alcoa Wheels smiddda aluminiumfälg klarar testet med glans.

 

Smidesprocessen

  

 

Överblicka dokument i PDF-format kräver Adobe Acrobat Reader, vilket är tillgängligt som en fri nedladdning från Adobe's hemsida.

Alcoa Wheels smidda aluminiumfälg


Gjuten aluminiumfälg


Alcoa Wheels smidda aluminiumfälg


Gjuten aluminiumfälg


Svetsad stålfälg