Fälgar för trailers


Anläggningsarbete

 

Tänk på att en lastbil gör fyra eller fem resor per dag med Alcoa Wheels fälgar, vilket kan resultera i att upp emot 1,5 ton extra material transporteras.

I det här segmentet kan man tjäna in sin investering på ungefär två år.

Här ger den smidda processen ytterligare fördel för viktbesparingen.