BRÄNSLEEFFEKTIVITET 


Valet av smidda aluminiumfälgar ger otvetydiga fördelar. Inte bara för

flottor och tillverkare, utan också för städer, kommuner, medborgare och

skattebetalare – och inte minst viktigt – miljön. Alcoa Wheels smidda aluminiumfälgar

används på ett antal hybridbussar. Viktiga parametrar mäts systematiskt och
jämförs med bussar med stålfälgar. Under en period på 6 till 7 månader har

betydande bränslebesparingar på över 1 % rapporterats för hybridbussarna,

vilket besparar kostnader och dessutom utgör ett direkt bidrag till en grönare miljö.

 

MINSKNING AV CO₂
Alcoa Wheels smidda aluminiumfälgar minskar dramatiskt
koldioxidavtrycket för kommersiella fordon:
• Genom att ersätta 12 stålfälgar med aluminiumfälgar minskas CO₂-utsläppet
med 13,3 metriska ton under fälgarnas livstid (1,5 miljoner km)