Fälgar för trailers


Fast bulklast
 

 

Transport av gryn eller sockerbetor i en lastbil med Alcoa Wheels fälgar innebär en ökad nyttolast på 250 till 300 kg.

Därmed kan antalet resor minskas, och det här resulterar i en ökning av verksamhetens lönsamhet.

Fälgen har en femårig garanti och en livstid på minst 15 år är inte ovanlig.