Fyll I formuläret för att prenumerera och få vårt nyhetsbrev.
*Förnamn

*Efternamn

Titel

*Företagsnamn

*Adressrad 1

Adressrad 2

*Ort

*Postnummer

*Land

Tel-nummer

*E-postadress

*Verksamhet

Verksamhetssegment


*Markera rutan för att godkänna vårt sekretessavtal.
Genom att skicka denna ansökan godkänner jag att mina personuppgifter som har lämnats ovan skickas till Arconic Inc och alla dess kontrollerade företag i USA och på andra håll, till deras utomstående avtalspartners eller agenter, samt att sådan data behandlas med syfte att besvara min ansökan. Arconic ska använda informationen endast för att besvara förfrågan och ska lagra uppgifterna endast så länge som krävs för att slutföra ärendet. Jag intygar att jag är fullständigt informerad om anledningarna till bearbetning och överföring av mina personuppgifter och är medveten om mina rättigheter gällande sådan personlig information och alla gällande lagar. Om jag vid någon tidpunkt härefter beslutar att jag vill återta ovan givna samtycke, ska jag kontakta Arconic och meddela mitt beslut. Jag har också rättighet att begära korrigering av felaktig infomation som lagras av Arconic.*Erfordras