Home

Kawneer Global  /  English | Nederlands
Aanvullende Informatie

Brandwerend

Het is belangrijk om je thuis en/of op je werkplek veilig te voelen. Het inzetten van diverse middelen om brand te voorkomen, speelt hierbij een belangrijke rol. Mocht het toch zover komen dat er brand uitbreekt in het gebouw, dan is het goed om te weten dat het gevelsysteem, inclusief de ramen en deuren, van Kawneer Netherlands optimaal getest en goed bevonden zijn op het gebied van brandwerendheid. Kawneer Netherlands loopt al jarenlang voorop in het ontwikkelen van brandwerende systemen. Niet alleen de aluminium raam- en deurprofielen (RT 52, 62 en 72) zijn brandwerend gemaakt, maar ook het vliesgevelsysteem AA 100 Q. Geheel in lijn met de Europese EN-normen zijn deze systemen getest op vlamdichtheid (E), op isolatie (I) en op warmtestraling (W). Testen bij TNO dochter Efectis wijzen uit, dat de brandwerendheid van de brandwerende systemen tenminste 30 minuten bedraagt tegen branddoorslag en tenminste 60 minuten tegen brandoverslag. Alcoa heeft onder meer al een 60 minuten brandwerende gevel, een brandwerende schuifautomaat ( RT 62), brandwerende dubbele deuren, maar ook brandwerende draaikiep-ramen. Het brandwerende draaikiep-raam is, doordat het een bewegend raam betreft en qua geteste maatvoering, uniek binnen de aluminium systemen.
Er zijn slechts minimale aanpassingen nodig om de standaardsystemen brandwerend te maken. Dit uiteraard met behoud van uiterlijk en de goede prestaties op het gebied van waterdichtheid en isolatiewaarde. Een belangrijk pluspunt is dat de basis van de profielsystemen ongewijzigd blijft, hierdoor is er optisch geen verschil tussen brandwerende en niet-brandwerende ramen, deuren en gevels.

top anchor